На головну
На головну


Увага! Цей сайт більше не оновлюється!

Актуальну інформацію про діяльність національного органу стандартизації

Ви знайдете за посиланням uas.org.ua

*Примітка: Сайт www.ukrndnc.org.ua  працюватиме в довідковому режимі.

Українське агентство зі стандартизації запускає новий офіційний сайт

Доповідь народного депутата України, першого заступника Голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, Голови Партії захисників Вітчизни проф. Ю.А. Кармазіна

Шановні пані і панове! Україна – Велика Країна не тільки географічно, але й економічно.

Кожен споживач знає що товари, які ми купуємо, і послуги, які ми отримуємо, мають відповідати певним вимогам.

Оцінювання відповідності товару чи послуги цим вимогам виконують органи з оцінювання відповідності (лабораторії, органи сертифікації тощо). Держава повинна гарантувати нам, споживачам, що оцінювання відповідності встановленим вимогам виконана правильно. Але чи захищені ми реально від «недостовірних» протоколів і сертифікатів?

Зрозуміло, що органи сертифікації, лабораторії мають бути компетентними, тобто бути акредитованими створеним за наказом Міністерства економіки № 5 від 04.01.02 р. Національним органом з акредитації (далі НААУ), що має діяти в рамках Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Шановні споживачі та влада мають розуміти, що якість товарів та послуг національного виробника в основному визначає рівень життя, стабільність національної валюти, конкурентоспроможність на міжнародному ринку, тобто є чинником національної безпеки. Ось чому оцінювання відповідності (контроль якості) продукції має виконуватися компетентними органами, акредитація (підтвердження компетентності) яких має бути під надійним контролем держави і всіх зацікавлених сторін.

Завдяки глобалізації, конкуренції та насиченості ринків оцінки та вимоги щодо рівня якості продукції та послуг зазнали принципових змін. Для глобального ринку характерне вільне переміщення товарів та послуг, створення єдиних економічних зон, прийняття міжнародних угод, спрямованих на подолання технічних бар’єрів у торгівлі, підписання яких між розвинутими країнами стало можливим завдяки сформованій системі взаємної довіри до результатів оцінювання відповідності продукції (випробувань, сертифікаційних робіт).

Проблему подолання технічних бар’єрів у торгівлі для України можна без перебільшення вважати головною в області технічного регулювання і споживчої політики. Вирішення цієї першочергової проблеми в основному полягає у формуванні довіри європейського співтовариства до результатів робіт з оцінювання відповідності, виконаних вітчизняними лабораторіями, органами сертифікації, тобто довіри до рівня компетентності вітчизняних органів оцінювання відповідності.

Очевидні нагальні потреби України: збільшувати свій експортний потенціал, завойовувати «нові ринки збуту», зайняти гідне місце на світовому спільному ринку. Але на цьому спільному ринку існують правила, що встановлені СОТ, одне з яких – немає спільного ринку без взаємної довіри до результатів оцінки відповідності.

Формування довіри наших торговельних партнерів до результатів національної акредитації, підписання угод про визнання між НААУ та Європейською кооперацією з акредитації (ЕА) – сьогодні першочергові завдання в галузі технічного регулювання.

Роль акредитації (як невід’ємної складової технічного регулювання) в подоланні технічних бар’єрів у торгівлі – ключова.

Як бачимо сьогодні акредитація не може існувати відокремлено від інших складових системи технічного регулювання. Європейське і міжнародне визнання вітчизняної системи акредитації базується на підґрунті:

− належної кількості згармонізованих стандартів в області оцінювання відповідності;

− метрологічного забезпечення на рівні визнання національних еталонів та забезпечення метрологічної простежуваності;

− впровадження європейських директив «нового підходу».

Це підґрунтя забезпечує Держспоживстандарт України.

Саме відірваність вітчизняної акредитації від загальнодержавних завдань технічного регулювання, що формуються Держспоживстандартом, відсутність єдиного спрямування всієї системи технічного регулювання на вирішення євроінтеграційних цілей та завдання поліпшення якості життя нашого народу і зумовила наявність більшості невирішених сьогодні проблем.

На жаль, діяльність з акредитації НААУ поки що не відповідає очікуванням держави, вимогам міжнародних стандартів, рекомендаціям Європейської кооперації з Акредитації, та подекуди і чинному Законодавству України.

НААУ практично не проводяться роботи за пріоритетними напрямами щодо впровадження в Україні технічного законодавства Європейського Союзу.

Не виконуються в повному обсязі функції, покладені на Національний орган з акредитації Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (ст. 6).

Невиправдано великі терміни акредитації. Наприклад, роботи з акредитації «Укрметртестстандарту» (м. Київ) проводились НААУ майже 2,5 років (!).

Сьогодні вже не одиниці, а десятки вітчизняних лабораторій акредитуються за кордоном в органах акредитації Німеччини, Словаччини, Латвії, Великої Британії, поповнюючи бюджети цих країн. Їх кількість швидко збільшується.

Вибірковий державний нагляд в акредитованих НААУ лабораторіях, проведений Держспоживстандартом України, показав, що в 50 % випадках вони працюють поза межами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Все це змушує нас звернути увагу на наявні проблеми акредитації в Україні для їх вивчення і вирішення.

Я щиро вдячний шановним гостям: Голові Європейської кооперації з Акредитації пану Лоренцо Тіоне та секретарю Євролаб пану Марку Облану за особисту участь у роботі конференції, підтримку наших євроінтеграційних прагнень і бажаю всім успішної роботи!

28.09.2008 р.
Новини
Останні новини
Митний союз
Семінари та конференції
Привітання до свят
Національний фонд нормативних документів
Перелік чинних сертифікатів
Нотифікація
Наші видання
ДП «УкрНДНЦ» пропонує
Інформаційний дайджест з питань ССЯ
Запитуєте-відповідаємо
Наші партнери
Державні закупівлі
Магазин стандартів
Каталог нормативних документів
Останні надходження
Магазин нормативних документів
До уваги замовників
Ознаки офіційної копії
Бланк замовлення
Типовий договір купівлі-продажу електронних копій нормативних документів у сфері стандартизації
Національний банк термінів

Абетковий покажчик:
А Б В Г Ґ Д
Е Є Ж З И І
Ї Й К Л М Н
О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ю Я

Зараз на сайті:
  8 гостей
Останнє оновлення сайту:
   11:35 - 8.11.2017 р.

Яндекс.Метрика
ДП «УкрНДНЦ» © 2019
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2тел.: +38 (044) 452-3396; факс: +38 (044) 452-6907