На головну
На головну


Стандарти, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічних регламентів

 1. 1.

  ДСТУ ГОСТ ИСО 8615:2008

  Неактивні хірургічні імплантати. Пристрої, призначені для фіксування стегнових кісток дорослих пацієнтів. Технічні умови (ГОСТ ИСО 8615-2002, ITD, ISO 8615:1991, NEQ)
 1. 2.

  ДСТУ CISPR 11:2007

  Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання (CІSPR 11:2004, ІDT)
 1. 3.

  ДСТУ CISPR 16-1:2005

  Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості (СІSРR 16-1:2002, IDT)
 1. 4.

  ДСТУ CISPR 16-2:2005

  Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 2. Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості (СІSРR 16-2:2002, IDT)
 1. 5.

  ДСТУ CISPR 22:2007

  Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (СІSPR 22:2006, ІDT)
 1. 6.

  ДСТУ CISPR 23:2007

  Електромагнітна сумісність. Визначення норм для промислового, наукового та медичного обладнання (CISPR 23:1987, IDT)
 1. 7.

  ДСТУ EN 980:2007

  Символи графічні для маркування медичних виробів (ЕN 980:2003, IDT)
 1. 8.

  ДСТУ 3798-98

  Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги безпеки (ІЕС 60601-1:1988)
 1. 9.

  ДСТУ 4388:2005

  Вироби медичні. Класифікування залежно від потенційного ризику застосування. Загальні вимоги
 1. 10.

  ДСТУ 4659-1:2006

  Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14155-1:2003, MOD)
 1. 11.

  ДСТУ 4659-2:2006

  Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Частина 2. Плани клінічного дослідження (ISO 14155-2:2003, MOD)
 1. 12.

  ДСТУ EN 50091-2-2003

  Системи безперебійного електроживлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 50091-2:1995, IDT)
 1. 13.

  ДСТУ ISO 10993-1:2004

  Бiологiчне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання та випробування (ISO 10993-1:1997, IDT)
 1. 14.

  ДСТУ ISO 10993-2:2004

  Бiологiчне оцінювання медичних виробів. Частина 2. Вимоги щодо утримання тварин (ISO 10993-2:1992, IDT)
 1. 15.

  ДСТУ ISO 10993-3:2004

  Бiологiчне оцінювання медичних виробів. Частина 3. Випробування на генотоксичнiсть, канцерогеннiсть та репродуктивну токсичність (ISO 10993-3:1992, IDT)
 1. 16.

  ДСТУ ISO 10993-4:2004

  Бiологiчне оцінювання медичних виробів. Частина 4.Обирання випробувань на взаємодію з кров`ю (ISO 10993-4:1992, IDT)
 1. 16.

  ДСТУ EN 50065-1:2009

  Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот і електромагнітні збурення
 1. 17.

  ДСТУ ISO 10993-5:2004

  Бiологiчне оцінювання медичних виробів. Частина 5. Випробування на цитотоксичнiсть in vitro (ISO 10993-5:1999, IDT)
 1. 18.

  ДСТУ EN 50065-2-2:2010

  Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв`язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі
 1. 18.

  ДСТУ ISO 10993-6:2004

  Бiологiчне оцінювання медичних виробів. Частина 6. Випробування на локальні ефекти після імплантації (ISO 10993-6:1994, IDT)
 1. 19.

  ДСТУ ISO 10993-7:2004

  Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки після стерилізації етиленоксидом (ISO 10993-7:1995, IDT)
 1. 20.

  ДСТУ ISO 10993-8:2004

  Бiологiчне оцінювання медичних виробів. Частина 8. Вибір та характеристика еталонних матеріалів для біологічних випробувань (ISO 10993-8:2000, IDT)
 1. 21.

  ДСТУ ISO 10993-9:2004

  Бiологiчне оцінювання медичних виробів. Частина 9. Основні принципи якісного та кількісного аналізу потенційних продуктів деградації (ISO 10993-9:1999, IDT)
 1. 22.

  ДСТУ ISO 10993-10:2004

  Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 10. Випробування на подразнення та сенсибiлiзацiю (ISO 10993-10:1995, IDT)
 1. 23.

  ДСТУ ISO 10993-11:2004

  Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 11. Випробування на системну токсичність (ISO 10993-11:1993, IDT)
 1. 24.

  ДСТУ ISO 10993-12:2004

  Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 12. Відбирання зразків та еталонні матеріали (ISO 10993-1:1996, IDT)
 1. 25.

  ДСТУ ISO 10993-13:2004

  Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 13. Якісний та кількісний аналіз продуктів деградації полімерних медичних виробів (ISO 10993-13:1998, IDT)
 1. 26.

  ДСТУ ISO 10993-15:2004

  Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 15. Якісний та кількісний аналіз продуктів деградації металів та сплавів (ISO 10993-15:2000, IDT)
 1. 27.

  ДСТУ ISO 10993-16:2004

  Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 16. Побудова токсикокiнетичних досліджень продуктів деградації та вилуговування (ISO 10993-16:1997, IDT)
 1. 28.

  ДСТУ ISO 11134:2003

  Стерилізація виробів медичного призначення. Вимоги до валідації та поточного контролю. Промислове стерилізування вологим теплом (ISO 11134:1994, IDT)
 1. 29.

  ДСТУ ISO 11135:2003

  Вироби медичні. Валідація та поточний контроль стерилізування оксидом етилену (ISO 11135:1994, IDT)
 1. 30.

  ДСТУ ISO 11137:2003

  Стерилізація виробів медичного призначення. Вимоги до валідації та поточного контролю. Радіаційна стерилізація (ISO 11137:1995, IDT)
 1. 31.

  ДСТУ ISO 11138-1:2003

  Стерилізація виробів медичного призначення. Біологічні індикатори. Частина 1. Загальні положення (ISO 11138-1:1994, IDT)
 1. 32.

  ДСТУ ISO 11138-2:2003

  Стерилізація виробів медичного призначення. Біологічні індикатори. Частина 2. Біологічні індикатори для стерилізування оксидом етилену (ISO 11138-2:1994, IDT)
 1. 33.

  ДСТУ ISO 11138-3:2003

  Стерилізація виробів медичного призначення. Біологічні індикатори. Частина 3. Біологічні індикатори для стерилізування вологим теплом (ISO 11138-3:1995, IDT)
 1. 34.

  ДСТУ ISO 11140-1:2003

  Стерилізація виробів медичного призначення. Хімічні індикатори. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 11140-1:1995, IDT)
 1. 35.

  ДСТУ ISO 11607-2003

  Вироби медичні простерилізовані. Пакування (ISO 11607:1997, IDT)
 1. 36.

  ДСТУ ISO/TR 13409-2003

  Стерилізація виробів медичного призначення. Радіаційна стерилізація. Обґрунтування дози стерилізування 25 кГр, як дози для малих або разових партій виготовлення (ISO/ТР 13409:1996, IDT)
 1. 37.

  ДСТУ ISO 13485:2005

  Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання (ISO 13485:2003, IDT)
 1. 37.

  ДСТУ ISO 13683-2003

  Стерилізація виробів медичного призначення. Вимоги до валідації і поточного контролю. Стерилізування вологим теплом у медичних установах (ISO 13683:1997, IDT)
 1. 39.

  ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001

  Електроустаткування медичне. Частина 1. Загальні вимоги безпеки. 2. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування (ІЕС 60601-1-2:1993, IDT)
 1. 40.

  ДСТУ IEC 61000-4-2:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІEC 61000-4-2:2001, ІDT)
 1. 41.

  ДСТУ IEC 61000-4-3:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІEC 61000-4-3:2006, ІDT)
 1. 42.

  ДСТУ IEC 61000-4-4:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІEC 61000-4-4:2004, ІDT)
 1. 43.

  ДСТУ IEC 61000-4-6:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDT)
 1. 44.

  ДСТУ IEC 61000-4-11:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги (ІEC 61000-4-11:2004, ІDT)
 1. 45.

  ДСТУ EN 61010-2-043-2001

  Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного використовування. Частина 2-043. Окремі вимоги до стерилізаторів, що використовують сухий жар гарячого повітря або гарячого інертного газу для оброблення медичних матеріалів та для проведення лабораторних процесів (EN 61010-2-043:1997, ІDТ)
 1. 46.

  ГОСТ 2226-88

  Мешки бумажные. Технические условия
 1. 47.

  ГОСТ 2409-80

  Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения (ИСO 5017-88)
 1. 48.

  ГОСТ 14254-96

  Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (МЭК 529-89)
 1. 49.

  ГОСТ 29156-91

  Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний (МЭК 801-4-88)
 1. 50.

  ГОСТ 29191-91

  Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний (МЭК 801-2-91)
Новини
Національний фонд нормативних документів
Перелік чинних сертифікатів
Нотифікація
Наші видання
ДП «УкрНДНЦ» пропонує
Інформаційний дайджест з питань ССЯ
Запитуєте-відповідаємо
Наші партнери
Державні закупівлі
Магазин стандартів
Каталог нормативних документів
Останні надходження
Магазин нормативних документів
До уваги замовників
Ознаки офіційної копії
Бланк замовлення
Типовий договір купівлі-продажу електронних копій нормативних документів у сфері стандартизації
Національний банк термінів

Абетковий покажчик:
А Б В Г Ґ Д
Е Є Ж З И І
Ї Й К Л М Н
О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ю Я

Зараз на сайті:
  2 гостей
Останнє оновлення сайту:
   10:25 - 23.05.2017 р.

Яндекс.Метрика
ДП «УкрНДНЦ» © 2017
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2тел.: +38 (044) 452-3396; факс: +38 (044) 452-6907