На головну
На головну


Стандарти, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічних регламентів

 1. 22.2. МИЙНІ ЗАСОБИ (до 18.03.2014)
  Наказ Держспоживстандарту України від 12.03.2009 № 109
  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717

 1. 1.

  ДСТУ 2161-93

  Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Метод визначення біологічного розкладання поверхнево-активних речовин у водяному середовищі
 1. 2.

  ДСТУ 2207.0-93

  Речовини поверхнево-активні і засоби миючі синтетичні. Методи поділу проби (ГОСТ 30024-93) (ISO 607:1980)
 1. 3.

  ДСТУ 2207.1-93

  Засоби миючі синтетичні і речовини поверхнево-активні. Методи визначення концентрації водневих іонів (ГОСТ 22567.5-93)
 1. 4.

  ДСТУ 2207.2-93

  Засоби миючі синтетичні. Методи визначення масової частки активного кисню (ГОСТ 22567.10-93)
 1. 5.

  ДСТУ 2207.3-93

  Засоби миючі синтетичні. Речовини поверхнево-активні і мила. Методи визначення масової частки води (ГОСТ 22567.14-93)
 1. 6.

  ДСТУ 2665-94

  Засоби мийні синтетичні. Метод визначення мийної здатності (ГОСТ 22567.15-95)
 1. 7.

  ДСТУ 2972-94

  Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 25644-96)
 1. 8.

  ДСТУ 3126-95

  Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення
 1. 9.

  ДСТУ ISO 304:2007

  Речовини поверхнево-активні. Метод визначення поверхневого натягу витягуванням рідинних плівок (ISO 304:1985, IDT)
 1. 10.

  ДСТУ ISO 696:2005

  Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної здатності модифікованим методом Росс-Майлса (ISO 696:1975, IDT)
 1. 11.

  ДСТУ ISO 697:2005

  Речовини поверхнево-активні та порошки мийні. Метод визначення позірної щільності (ISO 697:1981, IDT)
 1. 12.

  ДСТУ ISO/TR 896:2007

  Речовини поверхнево-активні. Наукова класифікація (ISO/TR 896:1977, IDT)
 1. 13.

  ДСТУ EN 1262:2007

  Речовини поверхнево-активні. Метод визначення рН розчинів чи дисперсій (EN 1262:2003, IDT)
 1. 14.

  ДСТУ EN 1890:2008

  Речовини поверхнево-активні. Метод визначення точки помутніння неіоногенних поверхнево-активних речовин, одержуваних конденсацією етиленоксиду (EN 1890:2006, IDT)
 1. 15.

  ДСТУ ISO 2131:2005

  Речовини поверхнево-активні. Спрощена класифікація (ISO 2131:1972, IDT)
 1. 16.

  ДСТУ ISO 2267:2005

  Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи готування та використання чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 2267:1986, IDT)
 1. 17.

  ДСТУ ISO 2271:2007

  Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Визначення аніонної поверхнево-активної речовини методом двофазного титрування ручним або механічним способом. Визначення піноутворювальної здатності модифікованим методом Росс-Майлса (ISO 2271:1989, IDT)
 1. 18.

  ДСТУ ISO 2456:2005

  Поверхнево-активні речовини. Вода, як розчинник для випробування. Технічні вимоги і методи випробування (ISO 2456:1986, IDT)
 1. 19.

  ДСТУ ISO 2869:2006

  Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Аніонні поверхнево-активні речовини, що гідролізуються в лужному середовищі. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин, які гідролізуються та не гідролізуються (ISO 2869:1973, IDT)
 1. 20.

  ДСТУ ISO 2870:2006

  Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин, які гідролізуються та не гідролізуються у кислому середовищі (ISO 2870:1986, IDT)
 1. 21.

  ДСТУ ISO 2871-1:2005

  Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини (ISO 2871-1:1988, IDT)
 1. 22.

  ДСТУ ISO 2871-2:2005

  Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 2. Низькомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини (між 200 і 500) (ISO 2871-2:1990, IDT)
 1. 23.

  ДСТУ ISO 4198:2005

  Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні для ручного миття посуду. Настанови щодо порівняльного випробування для оцінювання експлуатаційних властивостей (ISO 4198:1984, IDT)
 1. 24.

  ДСТУ ISO 4312:2005

  Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи аналізу та випробування чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 4312:1989, IDT)
 1. 25.

  ДСТУ ISO 4315:2008

  Речовини поверхнево-активні. Визначення лужності титриметричним методом (ISO 4315:1977, IDT)
 1. 26.

  ДСТУ ISO 4317:2006

  Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи аналізу та випробування чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 4317:1991, IDT)
 1. 27.

  ДСТУ ISO 4319:2005

  Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні для прання тканин. Настанови щодо проведення порівняльних випробувань (ISO 4198:1977, IDT)
 1. 28.

  ДСТУ ISO 6388:2007

  Речовини поверхнево-активні. Метод визначення текучості з використанням ротаційного віскозиметра (ISO 6388:1989, IDT)
 1. 29.

  ДСТУ ISO 6836:2008

  Речовини поверхнево-активні. Допоміжні засоби для мерсеризації. Оцінювання активності змочувачів для мерсеризації визначенням швидкості усаджування бавовни (ISO 6836:1983, IDT)
 1. 30.

  ДСТУ ISO 6839:2006

  Поверхнево-активні аніонні речовини. Метод визначення розчинності у воді (ISO 6839:1982, IDT)
 1. 31.

  ДСТУ ISO 6842:2008

  Речовини поверхнево-активні. Сульфатовані етоксильовані спирти та алкілфеноли. Метод визначення загального вмісту активної речовини (ISO 6842:1989, IDT)
 1. 32.

  ДСТУ ISO 6889:2008

  Речовини поверхнево-активні. Метод визначення міжфазного натягу витягуванням рідинних плівок (ISO 6889:1986, IDT)
 1. 33.

  ДСТУ ISO 7535:2005

  Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні для миття посуду в побутових посудомийних автоматах. Настанови щодо порівняльного випробування для оцінювання експлуатаційних властивостей (ISO 7535:1984, IDT)
 1. 34.

  ДСТУ ISO 8022:2006

  Поверхнево-активні речовини. Визначення змочувальної здатності методом занурювання (ISO 8022:1990, IDT)
 1. 35.

  ДСТУ ISO 8214:2006

  Поверхнево-активні речовини. Порошки мийні. Гравіметричний метод визначення неорганічних сульфатів (ISO 8214:1985, IDT)
 1. 36.

  ДСТУ ISO 8215:2006

  Поверхнево-активні речовини. Порошки мийні. Гравіметричний метод визначення масової частки діоксиду кремнію (ISO 8215:1985, IDT)
 1. 37.

  ДСТУ EN 12728:2008

  Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної здатності методом збивання перфорованим диском (EN 12728:1999, IDT)
 1. 38.

  ДСТУ EN 12829:2008

  Речовини поверхнево-активні. Приготування води відомої кальцієвої твердості (EN 12829:1977, IDT)
 1. 39.

  ДСТУ EN 12836:2008

  Речовини поверхнево-активні. Метод визначення водного числа алкоксильованих продуктів (EN 12836:2002, IDT)
 1. 40.

  ДСТУ EN 13268:2008

  Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту етиленоксидних і пропіленоксидних груп в етиленоксидних і пропіленоксидних аддуктах (EN 13268:2001, IDT)
 1. 41.

  ДСТУ EN 13273:2008

  Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту неіоногенних речовин в аніонних поверхнево-активних речовинах із використанням високочутливої рідинної хроматографії (ВЧРХ) (EN 13273:2001, IDT)
 1. 42.

  ДСТУ EN 13320:2008

  Речовини поверхнево-активні. Газохроматографічний метод визначення слідових кількостей вільного етиленоксиду в етоксилатах (EN 13320:2002, IDT)
 1. 43.

  ДСТУ EN 13435:2008

  Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту вільних амінів у алкілдиметилбетаіні (EN 13435:2001, IDT)
 1. 44.

  ДСТУ EN 13560:2008

  Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту амідного азоту методом потенціометричного титрування (EN 13560:2001, IDT)
 1. 45.

  ДСТУ EN 13716:2008

  Речовини поверхнево-активні. Визначення загального основного азоту. Потенціометричне титрування (EN 13716:2001, IDT)
 1. 46.

  ДСТУ EN 14210:2008

  Речовини поверхнево-активні. Визначення міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин методом скоби або кільця (EN 14210:2002, IDT)
 1. 47.

  ГОСТ 22567.1-77

  Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности
 1. 48.

  ГОСТ 22567.2-77

  Средства моющие синтетические. Метод определения гранулометрического состава
 1. 49.

  ГОСТ 22567.3-77

  Средства моющие синтетические. Метод определения стабильности
 1. 50.

  ГОСТ 22567.4-77

  Средства моющие синтетические. Метод определения насыпной плотности
 1. 51.

  ГОСТ 22567.6-87

  Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли поверхностно-активных веществ
 1. 52.

  ГОСТ 22567.7-87

  Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли фосфорнокислых солей
 1. 53.

  ГОСТ 22567.8-77

  Средства моющие синтетические. Метод определения содержания силиката натрия
 1. 54.

  ГОСТ 22567.9-87

  Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли карбоната или бикарбоната натрия
 1. 55.

  ГОСТ 22567.10-79

  Средства моющие синтетические. Метод определения содержания надборнокислого натрия (пербората натрия)
 1. 56.

  ГОСТ 22567.11-82

  Средства моющие синтетические. Метод определения отбеливающей способности
 1. 57.

  ГОСТ 22567.12-82

  Средства моющие синтетические. Метод определения сыпучести
 1. 58.

  ГОСТ 22567.13-82

  Средства моющие синтетические. Метод определения цвета
Новини
Національний фонд нормативних документів
Перелік чинних сертифікатів
Нотифікація
Наші видання
ДП «УкрНДНЦ» пропонує
Інформаційний дайджест з питань ССЯ
Запитуєте-відповідаємо
Наші партнери
Державні закупівлі
Магазин стандартів
Каталог нормативних документів
Останні надходження
Магазин нормативних документів
До уваги замовників
Ознаки офіційної копії
Бланк замовлення
Типовий договір купівлі-продажу електронних копій нормативних документів у сфері стандартизації
Національний банк термінів

Абетковий покажчик:
А Б В Г Ґ Д
Е Є Ж З И І
Ї Й К Л М Н
О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ю Я

Зараз на сайті:
  7 гостей
Останнє оновлення сайту:
   10:25 - 23.05.2017 р.

Яндекс.Метрика
ДП «УкрНДНЦ» © 2017
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2тел.: +38 (044) 452-3396; факс: +38 (044) 452-6907