На головну
На головну
Головна сторінка arrow Сертифікація arrow Оцінка відповідності


Стандарти, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічних регламентів

 1. 1.

  ДСТУ CISPR 11:2007

  Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання (CІSPR 11:2004, ІDT)
 1. 2.

  ДСТУ CISPR 12:2009

  Засоби пересування, судна та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (Замінює ДСТУ CISPR 12:2007)
 1. 3.

  ДСТУ CISPR 14-1:2004

  Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (CІSPR 14-1:2000, ІDT)
 1. 4.

  ДСТУ CISPR 14-2:2007

  Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (CІSPR 14-2:2001, ІDT)
 1. 5.

  ДСТУ CISPR 15:2007

  Норма та методи вимірювання характеристики радіозавад електричного освітлювального й аналогічного обладнання (CISPR 15:2005, IDT)
 1. 6.

  ДСТУ CISPR 16-1:2005

  Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості (СІSРR 16-1:2002, IDT)
 1. 7.

  ДСТУ CISPR 16-2:2005

  Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 2. Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості (СІSРR 16-2:2002, IDT)
 1. 8.

  ДСТУ CISPR 22:2007

  Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (СІSPR 22:2006, ІDT)
 1. 9.

  ДСТУ CISPR 24:2008

  Електромагнітна сумісність. Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості до завад. Норми та методи вимірювання (СІSPR 24:1997, ІDT)
 1. 10.

  ДСТУ EN 617:2010

  Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності
 1. 11.

  ДСТУ EN 619:2008

  Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги безпеки та електромагнітної сумісності (ЕМС) до устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць (EN 619:2002, IDT)
 1. 12.

  ДСТУ EN 12015:2003

  Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад (EN 12015:1998, ІDT)
 1. 13.

  ДСТУ EN 12016:2003

  Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість до завад (EN 12016:1998, ІDT)
 1. 14.

  ДСТУ EN 12895:2009

  Візки вантажні промислові. Електромагнітна сумісність
 1. 15.

  ДСТУ prEN 13309:2009

  Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення
 1. 16.

  ДСТУ EN 50065-1:2009

  Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот і електромагнітні збурення
 1. 17.

  ДСТУ EN 50065-2-1:2010

  Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-1. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем і обладнання зв`язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у житловому й торговому середовищах і у виробничих зонах з малим енергоспоживанням
 1. 18.

  ДСТУ EN 50065-2-2:2010

  Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв`язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі
 1. 19.

  ДСТУ EN 50065-2-3:2010

  Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-3. Вимоги до несприйнятливості мережевого комунікаційного обладнання та систем діапазону частот від 3 кГц до 95 кГц, призначених для застосування електропостачальними та розподільчими організаціями
 1. 20.

  ДСТУ EN 50090-2-2:2005

  Системи для будівель і житлових приміщень електронні. Частина 2-2. Короткий огляд систем. Загальні технічні вимоги (EN 50090-2-2:1996, ІDT)
 1. 21.

  ДСТУ EN 50121-1:2010

  Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 1. Загальні положення
 1. 22.

  ДСТУ EN 50121-4:2010

  Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 4. Емісія та несприйнятливість сигнальної та телекомунікаційної апаратури
 1. 23.

  ДСТУ EN 50130-4:2006

  Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку (EN 50130-4:1995, ІDT)
 1. 24.

  ДСТУ EN 50148-2001

  Таксометри електронні (EN 50148:1995, ІDT)
 1. 25.

  ДСТУ EN 50240:2009

  Обладнання для контактного зварювання. Вимоги до електромагнітної сумісності та методи випробування
 1. 26.

  ДСТУ EN 50293:2009

  Сигнальні системи дорожнього руху. Вимоги до електромагнітної сумісності
 1. 27.

  ДСТУ EN 50295:2010

  Апаратура комутації та керування низьковольтна. Системи взаємодії між пристроєм і контролером. Інтерфейс виконавчих пристроїв та здавачів (AS-i)
 1. 28.

  ДСТУ EN 50370-1:2009

  Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад
 1. 29.

  ДСТУ EN 50370-2:2009

  Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад
 1. 30.

  ДСТУ EN 50412-2-1:2010

  Обладнання та системи для зв`язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапазоні частот від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 2-1. Житлове, торгове та промислове середовища. Вимоги щодо несприйнятливості до завад
 1. 31.

  ДСТУ EN 50470-1:2010

  Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 1. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Лічильники електричної енергії (класів точності А, В і С)
 1. 32.

  ДСТУ EN 55013:2004

  Електромагнітна сумісність. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад приймальних пристроїв та підключеного до них обладнання (EN 55013:1997, ІDT)
 1. 33.

  ДСТУ EN 55020:2003

  Електромагнітна несприйнятливість мовленнєвих приймачів та підключеного до них обладнання (EN 55020:1994, ІDT)
 1. 34.

  ДСТУ EN 60204-31:2009

  Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швейних машин, вузлів і систем (EN 60204-31:1998, IDT)
 1. 35.

  ДСТУ EN 61204-3:2007

  Джерела електроживлення низьконапружні з вихідною напругою постійного струму. Частина 3. Електромагнітна сумісність (EN 61204-3:2000, ІDT)
 1. 36.

  ДСТУ ETSI EN 300 386:2007

  Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Устаткування телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕТSI EN 300386:2005, ІDT)
 1. 37.

  ДСТУ IEC 60439-1:2003

  Устаткування комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло випробовування типу повністю чи частково (ІEC 60439-1:1999, ІDT)
 1. 38.

  ДСТУ IEC 60521-2001

  Лічильники електроенергії змінного струму класів точності 0,5, 1 та 2
 1. 39.

  ДСТУ IEC 60687:2004

  Лічильники активної електроенергії змінного струму статичні (класів точності 0,2 S та 0,5 S)
 1. 40.

  ДСТУ IEC 60730-2-5:2005

  Регулятори автоматичні електричні побутового та аналогічного призначення. Частина 2-5. Додаткові вимоги до автоматичних електричних систем керування пальниками (ІEC 60730-2-5:2004, ІDT)
 1. 41.

  ДСТУ IEC 60730-2-9:2004

  Регулятори електричні автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-9. Додаткові вимоги до температурно-чутливих регуляторів (EN 60730-2-9:2000, ІDT)
 1. 42.

  ДСТУ IEC 60730-2-14:2003

  Регулятори електричні автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів (ІEC 60730-2-14:1995, ІDT)
 1. 43.

  ДСТУ IEC 60730-2-18:2005

  Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-18. Додаткові вимоги до автоматичних електричних сенсорних регуляторів витрати води та повітря разом з механічними вимогами (ІEC 60730-2-18:2001, ІDT)
 1. 44.

  ДСТУ IEC 60870-2-1-2003

  Системи та обладнання дистанційного керування. Частина 2. Умови експлуатування. Розділ 1. Джерело живлення та електромагнітна сумісність (ІEC 60870-2-1:1995, ІDT)
 1. 45.

  ДСТУ IEC 60947-1:2008

  Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 1. Загальні правила (IEC60947-1: 2004, ІDТ)
 1. 46.

  ДСТУ IEC 60947-2:2008

  Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі (IEC 60947-2: 2006, ІDТ)
 1. 47.

  ДСТУ IEC 60947-3:2010

  Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз`єднувачі, вимикачі-роз`єднувачі та комбінації запобіжник-комутаційний апарат
 1. 48.

  ДСТУ IEC 60947-4-1:2009

  Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів (IЕС 60947-4-1:2002, IDT) (Застосовується з 01.07.2011)
 1. 49.

  ДСТУ IEC 60947-4-2:2004

  Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 4-2. Контактори і стартери для двигуна. Контролери змінного струму для двигуна і стартери напівпровідникові (ІEC 60947-4-2:1999, ІDT)
 1. 50.

  ДСТУ IEC 60947-5-1:2007

  Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (IEC 60947-5-1:2003, IDT)
 1. 51.

  ДСТУ IEC 60947-5-2:2008

  Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні здавачі (IЕС 60947-5-2:2007, ІDТ)
 1. 52.

  ДСТУ IEC 60947-5-3:2007

  Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови (ІЕС 60947-5-3:1999, ІDT)
 1. 53.

  ДСТУ IEC 60947-5-7:2007

  Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 5-7. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних датчиків з аналоговими виходами (ІЕС 60947-5-7:2003, ІDТ)
 1. 54.

  ДСТУ IEC 60947-6-1:2007

  Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункціональне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання (ІЕС 60947-6-1:2005, ІDТ)
 1. 55.

  ДСТУ IEC 60947-6-2:2004

  Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устаткування багатофункційне. Пристрої перемикання клерувальні та захисні (ІEC 60947-6-2:1992, ІDT)
 1. 56.

  ДСТУ IEC 60947-8:2010

  Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин (IEC 60947-8:2006, IDT)
 1. 57.

  ДСТУ IEC 60974-10:2007

  Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (Замінює ДСТУ EN 50199-2001) (IEC 60974-10:2004, IDT)
 1. 58.

  ДСТУ IEC/TR 61000-2-1:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка. Секція 1. Опис електромагнітної обстановки. Електромагнітна обстановка за низькочастотних кондуктивних завад та передавання сигналів в електропостачальних системах загальної призначеності (IEC/TR 61000-2-1:1990, IDT)
 1. 59.

  ДСТУ IEC/TR 61000-2-3:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка. Секція 3. Опис електромагнітного оточення та обстановки. Випромінювані та кондуктивні завади, не пов`язані з частотою електромережі (IEC/TR 61000-2-3:1992, IDT)
 1. 60.

  ДСТУ-П IEC/TR 61000-2-6:2010

  Електромагнітна сумісність. Частина 2-6. Електромагнітна обстановка. Оцінювання рівнів емісії низькочастотних кондуктивних збурень у системах електропостачання промислових об`єктів (IEC/TR 61000-2-6:1995, IDT)
 1. 61.

  ДСТУ IEC 61000-3-2:2004

  Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (ІEC 61000-3-2:2004, ІDT)
 1. 62.

  ДСТУ EN 61000-3-3:2004

  Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устаткування з номінальним струмом силою не більше 16 А (EN 61000-3-3:1995, ІDT)
 1. 63.

  ДСТУ IEC 61000-3-11:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікеру в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більшою ніж 75 А та підключене за певних умов (ІEС 61000-3-11:2000, IDT)
 1. 64.

  ДСТУ IEC 61000-3-12:2009

  Електромагнітна сумісність. Частина 3-12. Норми. Норми на гармоніки струму, створені обладнанням із номінальним вхідним струмом силою понад 16 А та до 75 А включно на фазу, підключеним до низьковольтних елекропостачальних систем загальної призначеності (IEC 61000-3-12:2004, IDT)
 1. 65.

  ДСТУ IEC 61000-4-2:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІEC 61000-4-2:2001, ІDT)
 1. 66.

  ДСТУ IEC 61000-4-3:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІEC 61000-4-3:2006, ІDT)
 1. 67.

  ДСТУ IEC 61000-4-4:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІEC 61000-4-4:2004, ІDT)
 1. 68.

  ДСТУ IEC 61000-4-5:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІEC 61000-4-5:2005, ІDT)
 1. 69.

  ДСТУ IEC 61000-4-6:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDT)
 1. 70.

  ДСТУ IEC 61000-4-9:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсних магнітних полів (IEC 61000-4-9:2001, IDT)
 1. 71.

  ДСТУ IEC 61000-4-10:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасного коливального магнітного поля (Замінює ДСТУ 2625-94) (IEC 61000-4-10:2001, IDT)
 1. 72.

  ДСТУ IEC 61000-4-11:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги (ІEC 61000-4-11:2004, ІDT)
 1. 73.

  ДСТУ IEC 61000-4-13:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Випробування на несприйнятливість до низькочастотних гармонік та інтергармонік, а також до сигналів систем передавання на портах живлення змінним струмом (IEC 61000-4-13:2002, IDT)
 1. 74.

  ДСТУ IEC 61000-4-14:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-14. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до флуктуацій напруги (IEC 61000-4-14:2002, IDT)
 1. 75.

  ДСТУ IEC 61000-4-16:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних завад у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц (IEC 61000-4-16:2002, IDT)
 1. 76.

  ДСТУ IEC 61000-6-1:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІEC 61000-6-1:2005, ІDT)
 1. 77.

  ДСТУ IEC 61000-6-2:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (ІEC 61000-6-2:2005, ІDT)
 1. 78.

  ДСТУ IEC 61000-6-3:2007

  Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІEC 61000-6-3:2006, ІDT)
 1. 79.

  ДСТУ IEC 61000-6-4:2009

  Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (IEC 61000-6-4:2006, IDT)
 1. 80.

  ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008

  Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання електричних станцій та підстанцій до завад (IEC/TS 61000-6-5:2001, IDT)
 1. 81.

  ДСТУ IEC 61036-2001

  Лічильники статичні активної енергії змінного струму. Класи точності 1 та 2 (IEC 61036:2000, IDT)
 1. 82.

  ДСТУ IEC 61131-2:2006

  Контролери програмовні. Частина 2. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ІEC 61131-2:2003, ІDT)
 1. 83.

  ДСТУ IEC 61268-2001

  Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні (IEC 61268:1995, IDT)
 1. 84.

  ДСТУ IEC 61326-1-2002

  Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Частина 1. Вимоги щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) (ІEC 61326-1:2000, ІDT)
 1. 85.

  ДСТУ IEC 61543:2003

  Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутового та аналогічного призначення (ІEC 61543:1995, ІDT)
 1. 86.

  ДСТУ IEC 61547-2001

  Електромагнітна сумісність. Обладнання для загального освітлення. Вимоги до завадозахищеності (ІEC 61547:1995, ІDT)
 1. 87.

  ДСТУ IEC 61800-3:2008

  Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування (IEC 61800-3:2004, IDT)
 1. 88.

  ДСТУ IEC 62053-22:2006

  Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 0,2 S і 0,5 S) (ІEC 62053-22:2003, ІDT)
 1. 89.

  ДСТУ ISO 14982-2003

  Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробовування та критерії приймання (ІSO 14982:1998, ІDT)
 1. 90.

  ДСТУ 2465-94

  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи випробувань
 1. 91.

  ДСТУ 4176-2003

  Регулятори автоматичні електричні домашньої та аналогічного призначення. Частина 2-7. Додаткові вимоги до таймерів та реле часу (ІEC 60730-2-7:1990, MOD)
 1. 92.

  ДСТУ 4210-2003

  Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо -, відео - й аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 1. Емісія. Норми та методи вимірювання (EN 55103-1:1996, MOD)
 1. 93.

  ДСТУ 4211-2003

  Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо -, відео - й аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 2. Несприйнятливість. Норми та методи вимірювання (EN 55103-2:1996, MOD)
 1. 94.

  ДСТУ 4904:2007

  Обладнання та системи навігаційні і радіокомунікаційні морські. Загальні технічні вимоги. методи випробування та необхідні результати випробування (IЕС TR 60945:2002, MOD)
 1. 95.

  ГОСТ 13109-97

  Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
 1. 96.

  ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004

  Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-1. Додаткові вимоги до напівпровідникових вимикачів та методи випробовування (ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96), ІDT)
 1. 97.

  ДСТУ ГОСТ 30850.2.2:2004

  Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до вимикачів з дистанційним управлінням (ВДУ) та методи випробовування (ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96), ІDT)
 1. 98.

  ДСТУ ГОСТ 30850.2.3:2004

  Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-3. Додаткові вимоги до вимикачів з витримкою часу (таймери) та методи випробовування (ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97), ІDT)
Новини
Національний фонд нормативних документів
Перелік чинних сертифікатів
Нотифікація
Наші видання
ДП «УкрНДНЦ» пропонує
Інформаційний дайджест з питань ССЯ
Запитуєте-відповідаємо
Наші партнери
Державні закупівлі
Магазин стандартів
Каталог нормативних документів
Останні надходження
Магазин нормативних документів
До уваги замовників
Ознаки офіційної копії
Бланк замовлення
Типовий договір купівлі-продажу електронних копій нормативних документів у сфері стандартизації
Національний банк термінів

Абетковий покажчик:
А Б В Г Ґ Д
Е Є Ж З И І
Ї Й К Л М Н
О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ю Я


Яндекс.Метрика
ДП «УкрНДНЦ» © 2017
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2тел.: +38 (044) 452-3396; факс: +38 (044) 452-6907